DinXperience wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland
Reifen Schlütter
H. Klomps
N. Bruntink
L. Nederlof
M. Nederlof
S. Stronks
O.Heinen


Stichting DinXperience is aangewezen als ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

STICHTING DINXPERIENCE
Fiscaalnummer: 859773528
Ingangsdatum: 25-02-2019
Bijzonderheden: Culturele Anbi